تور استانبول

نقشه جاذبه های توریستی استانبول

در نقشه زیر تنگه بسفر در وسط، قسمت آسیایی استانبول در سمت راست و قسمت اروپایی استانبول در سمت چپ می باشد.بر روی نقشه دو پل سلطان محمد فاتح و پل بسفر واقع بر روی تنگه بسفر و جاذبه های توریستی این شهر همچون کاخ بیلربی در سمت آسیایی، مسجد اوراتاکوی، کاخ سیرگان، کاخ دلمه باغچه، مسجد دلمه باغچه را در سمت اروپایی حاشیه تنگه بسفر و  قلعه روملی حصار، خیابان استقلال، میدان تکسیم، پارک قزی و ... را در مرکز سمت اروپایی استانبول مشاهده می کنید.

نقشه جاذبه های توریستی استانبول

 


در نقشه زیر قسمت اروپایی استانبول را مشاهده می کنید که به وسیله خلیج شاخ طلایی به دو سمت تقسیم شده است.در این تصویر  کاخ توپکاپی، مسجد سلیمانیه، بازار بزرگ، بازار مصری، مسجد رستم پاشا، پل گالاتا، مسجد جدید و ... در قسمت جنوبی و برج گالاتا در قسمت شمالی به خوبی قابل مشاهده می باشد.

نقشه جاذبه های توریستی استانبول