تور استانبول

مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول از مساجد قرن شانزده دوره عثمانی است که در منطقه فاتح، بر روی تپه سوم، بین دو مسجد فاتح و بایرید قرار دارد. ساخت این مسجد در سال 1544 به دستور سلطان سلیمان برای یادبود فرزندش شاهزاده محمد که در سال 1543 درگذشت آغاز و در سال 1548 به پایان رسید. این مسجد از سنگ خارا و مرمر درست شده و دارای دو مناره به ارتفاع 55 متر می باشد. در این مسجد یک گنبد نیمکره در وسط قرار دارد و اطراف آن را چهار گنبد نیمکره احاطه کرده و ارتفاع گنبد اصلی 37 متر می باشد. در حول این مسجد دو مدرسه قرآن، کارونسرا، مقبره شاهزاده محمد و آشپزخانه عمومی نیز وجود دارد. این مسجد اولین معماری مهم معمار سینان محسوب می شود و از زیبایی خاصی برخوردار است. بازدید از این مسجد زیبا برای مسافران تور استانبول خاطره انگیز خواهد بود.

مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول