تور استانبول

مسجد رستم پاشا استانبول

مسجد رستم پاشا استانبول در سال ۱۵۶۱ به دستور رستم پاشا و توسط معمار سینان بنا شد و یکی از زیباترین بناهای هنر چینی کاری می باشد.ارزش اصلی این مسجد به دلیل نقش گل‌های میخک، لاله، مینا، زنبق، رز است که نمونه‌ای از چینی‌کاری قرن ۱۶ در دیوارهای شبستان ورودی و ستون‌های پافیلی داخلی می باشد.در طبقه پایینی این مسجد ۱٦ مخزن و مغازه برای تأمین نیازهای مسجد بنا شده است.معمار سینان که در دیگر آثارش همیشه طرفدار سادگی بود با توجه به ثروتمند‌بودن رستم پاشا و علاقه وی به تزئینات، این مسجد را متفاوت از دیگر آثارش و با تزئینات بیشتری طراحی کرده است و به هنر چینی کاری توجه ویژه ای کرده است. 

مسجد رستم پاشا استانبول

مسجد رستم پاشا استانبول

 

بخش داخلی مسجد مستطیلی و قسمت مرکزی هشت ضلعی می باشد. گنبد بر روی ستون‌های طاق‌دار بزرگی است و طاق‌های گنبد روبروی هم می باشند. در چینی‌ کاری های این مسجد از موتیف‌های گیاه استفاده شده و در برخی از نقاط بر روی چینی‌ها از نوشته ها استفاده شده است.دیوار بین دیوار محراب و منبر با طرح شاخه پرشکوفه درختان تزئین شده و اثری بی نظیر و متفاوت از قرن شانزدهم می باشد.بازدید از این مسجذ ریبا برای مسافران تور استانبول بینظیر می باشد.