تور استانبول

مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اوراتاکوی استانبول در منطقه بشیکتاش در ساحل تنگه بسفر قرار دارد و در مقایسه با مساجد دیگر استانبول، کوچک است. این مسجد به دستور سلطان عبدالمجید عثمانی در سال های 1854 تا 1856 به سبک معماری نئوباروک ساخته شده و دارای یک گنبد می باشد. مسجد اورتاکوی در سال 2013 مورد مرمت قرار گرفت و پس از یک سال و نیم مجددا بازگشایی شد. مسافران تور استانبول می توانند در سفر خود از این مسجد زیبا زیبا دیدن کنند.

مسجد اوراتاکوی استانبول

مسجد اوراتاکوی استانبول

مسجد اوراتاکوی استانبول

مسجد اوراتاکوی استانبول

 مسجد اوراتاکوی استانبول

مسجد اوراتاکوی استانبول

مسجد اوراتاکوی استانبول

مسجد اوراتاکوی استانبول