تور استانبول

حمام خرم سلطان استانبول

 حمام خرم سلطان استانبول از حمام های تاریخی استانبول است که به دستور سلطان سلیمان برای همسرش خرم سلطان بنا شد. این حمام با معماری دوره عثمانی توسط معمار سینان ساخته شده و امروزه در میدان سلطان احمد قرار دارد. در حال حاضر از این حمام به عنوان حمام ترکی استفاده می شود و به دلیل زیبایی خیره کننده آن بسیاری از گردشگران تور استانبول از این حمام بازدید کرده و به تماشای معماری دوره عثمانی می نشینند.

حمام خرم سلطان استانبول 

حمام خرم سلطان استانبول

حمام خرم سلطان استانبول

حمام خرم سلطان استانبول