تور استانبول

آب و هوای استانبول

استانبول دارای تابستان‌های گرم و مرطوب و زمستان‌های سرد، بارانی و برفی می باشد.گرمترین ماه سال در استانبول تیرماه با متوسط درجه حرارت ۲۳٫۲ درجه سلسیوس و سردترین ماه سال دی با متوسط درجه حرارت ۵٫۴ درجه سلسیوس است.

در ماه های سرد، بیشترین درجه حرارت به طور متوسط بین 7 تا 9 درجه سیلسیوس است و اغلب، بارش برف بین ماه های آذر و اسفند رخ می دهد.در ماه‌های گرم از خرداد تا اوایل مهر به طور میانگین درجه حرارت روزها از ۲۸ سلسیوس شروع می‌شود. میزان رطوبت در این شهر زیاد است و میزان بارش سالیانه استانبول به طور میانگین ۸۷۰ میلی‌متر است. استانبول تا حدودی بادخیز است و به طور متوسط سرعت باد در این شهر حدود ۱۷ کیلومتر در ساعت است.

 

آب و هوای استانبول

نمودار آب و هوای استانبول